subvencions

14 de juny de 2016

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

IBADA va presentar sol·licitud amb data 02/02/2016 per l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, projecte Rubik. Amb data del 14 de juny […]
14 de juny de 2016

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En la convocatòria del 2016 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania i d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”. És el segon cop que […]
25 de maig de 2016

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”

La Fundació Bancària “La Caixa” va notificar que el projecte presentat a la convocatòria Promoció de l’Autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016, en el marc del Programa d’ajuts a projectes d’Iniciatives Socials havia estat seleccionat per rebre una aportació econòmica de 12.900€. El […]
19 de maig de 2016

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció pel concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 10 de Setembre de 2016. L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs. 600€
27 d'agost de 2015

FUNDACIÓ ROVIRALTA

L’any 2014 la Fundació Roviralta va atorgar una subvenció per poder aconseguir un suport tècnic de rehabilitació per la sala de fisioterapia de Navarcles. Vist l’èxit i els resultats obtinguts, IBADA va sol·licitar l’ajut per poder adquirir un altre aparell per el centre de Castellgalí. En aquesta ocasió l’aportació ha […]
31 de juliol de 2015

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

El dia 24 de Març de 2015, va sortir la resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. IBADA es […]
7 de maig de 2015

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció per el concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 13 de Setembre de 2015. L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs. 600€
15 d'abril de 2015

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En la convocatòria del 2015 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les […]
11 de novembre de 2014

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

El dia 14 d’Abril de 2014, va sortir la resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. IBADA es va […]