SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES