Relació de col·laboracions aprovades pel Patronat durant l’any 2020

- Patrocinar els actes organitzats pel MIJAC de Navarcles, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari.

- Organitzar el 21è concurs de pintura ràpida, memorial Ramon Miró, que tindrà lloc el proper dia 12 de setembre. Ibada - Fesmana hi aportarà l’import del primer premi, el tercer, el cinquè i el premi al millor pintor local.


- Patrocinar les següents actuacions, dins del marc de la Festa Major Infantil de Navarcles:
- L'hora del conte a la fresca
- Ni cap ni peus

- Fer-nos socis amb una quota anual pel 2020 de les següents ONG amb representació a Navarcles: L’Arc de la Solidaritat, Matres Mundi, Metges del Món, Càritas Navarcles, ARANS.

- Col·laborar amb l’Institut de Navarcles, en el projecte de educació emocional, segons el projecte que ens han presentat..

- Col·laborar amb l’AMPA de l’Escola Catalunya, en el projecte plurianual 2020-2021, del servei d’educadors vetlladors, segons la documentació que ens han presentat. Aquest servei s’abonarà directament a la Fundació Pere Tarrés, mitjançant factures mensuals a càrrec d'Ibada.