Equip IBADA

Ibada som un equip de persones apassionades per la nostra feina. Ens agrada cuidar i atendre a les persones. Som un equip professional amb experiència, que ens agrada fer les coses ben fetes.Equip de NavarclesATENCIÓ DIRECTA

EQUIP SANITARI
Atenció mèdica
Infermeria

EQUIP FUNCIONAL Fisioteràpia
Teràpia Ocupacional

EQUIP PSICOSOCIAL Atenció psicològica
Treball social
Educació Social

EQUIP GEROCULTOR

ATENCIÓ INDIRECTA

GESTIÓ
Direcció
Administració

SERVEIS GENERALS
Manteniment
Cuina i Neteja

SERVEI DE PROFESSIONALS EXTERNS

METGE PSICOGERIATRE
METGE REHABILITADOR
PODOLOGIA
PERRUQUERIA
ARRANJAMENT DE ROBA


Equip de CastellgalíATENCIÓ DIRECTA

EQUIP SANITARI
Atenció mèdica
Infermeria

EQUIP FUNCIONAL Fisioteràpia
Teràpia Ocupacional

EQUIP PSICOSOCIAL Atenció psicològica
Treball social
Educació Social

EQUIP GEROCULTOR

ATENCIÓ INDIRECTA

GESTIÓ
Direcció
Administració

SERVEIS GENERALS
Manteniment
Cuina i Neteja

SERVEI DE PROFESSIONALS EXTERNS

METGE PSICOGERIATRE
METGE REHABILITADOR
PODOLOGIA
PERRUQUERIA
ARRANJAMENT DE ROBA


Equip SADPatronat


Segons els estatuts, la representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, format per onze membres:

President: Sr. Josep Corrons Cors
President Associació Amics dels Avis

Vicepresident: Mª Dolors Pinos Piedra

Representant de Caritas Navarcles

Secretària: Sra. Maria Bosch Gall

Directora General IBADA

Vocals:

Sra. Montserrat Girbau Tàpias
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Nuria Arola Codina
Proposada pel President

Sr. Ramon Serra Millat
Proposat pel President

Mn. Marcel Nsanzineza
Rector Parròquia de Navarcles

Sr. Antoni Ballonga Llimós
Proposat pel President

Sra. Nereida Berruezo
Representant de l'Ajuntament de Navarcles

Sra. Sònia Hernàndez
Representant de l'Ajuntament de Navarcles

Sr. Oleguer Puig Mas
Representant de totes les AMPAS de Navarcles