SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

FUNDACIÓ ROVIRALTA. Suports tècnics per la promoció de la gent gran Activa
31 d'agost de 2016
SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
12 de maig de 2017