FUNDACIÓ ROVIRALTA. Suports tècnics per la promoció de la gent gran Activa

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES
14 de juny de 2016
SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
4 d'octubre de 2016