SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE LA CATALUNYA CENTRAL/UVIC
20 de novembre de 2017
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
20 de juny de 2018