Llei de transparència

 

Subvencions


19 d'octubre de 2020

FUNDACIÓ ROVIRALTA 2.900€

El 01/09/2020 es va sol·licitar un ajut a la Fundació Roviralta per el projecte “GRANS ACTIUS – REHABILITACIÓ”. El 28/09/2020 la fundació ens va notificar que ens atorgaven 2.900€. Amb el suport de la  fundació Roviralta, s’adquireix un suport tècnic de rehabilitació , un aparell de magnetoteràpia per fer tractaments […]
19 d'octubre de 2020

OBRA SOCIAL LA CAIXA 12.000€

CONNEXIONS i NATURA  L’objectiu principal és la creació d’un espai per a les persones grans actives, “un lloc on connectar amb la natura” amb independència, seguretat, llibertat de moviment i confort, amb un equipament pensat per a elles, que afavoreix un espai de convivència, on relacionar-se, on fer exercici, on […]
19 d'octubre de 2020

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 3.545,95€

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva de les gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de cohesió Social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2020 Projecte: La rítmica aplicada al món de les demències VI, […]
19 d'octubre de 2020

AJUNTAMENT DE NAVARCLES 600€

Pel segon premi de pintura ràpida. És sol·licita cada any i que es per cobrir el segon premi de la pintura ràpida que es realitza anualment per celebrar l’aniversari de la residència.
19 d'octubre de 2020

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIAL I FAMÍLIES 58.800€

Subvenció a entitats per a programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 de l’IRPF, de l’àmbit de polítiques socials Projecte SEGURETAT i CONFORT Encara no s’ha dut a terme, ja que s’ha de fer efectiu durant el 2020.   El projecte consisteix en canviar part de l’equipament […]
19 d'octubre de 2020

OBRA SOCIAL LA CAIXA 15.000€

 Projecte COMPARTINT ESPAIS, objectiu dotar a la sala polivalesn/d’actes dels habitatges del mobiliari escaient (cafeteria, taules i cadires, armaris, taules plegables, etc…), aquestes sales són espais compartits pels inquilins dels habitatges per poder realitzar diferents activitats, tallers, celebracions, etc..
26 de setembre de 2019

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

600€  per el segon premi de pintura ràpida. Es tracta d’una subvenció que es sol·licita cada any, i es dedica íntegrament a cobrir el segon premi del concurs de pintura ràpida.
26 de setembre de 2019

FUNDACIÓ ROVIRALTA

El 20/05/2019 es va sol·licitar un ajut a la Fundació Roviralta per el projecte “Gent Gran Activa ” per els habitatges en construcció. El 20/06/2019 la fundació ens va notificar que ens atorgaven 3.000€. Amb el suport de la  fundació Roviralta, s’adquireix un suport tècnic de rehabilitació , un Nustep […]
26 de setembre de 2019

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva de les gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Projecte: La rítmica aplicada al món de les demències, import de 3.712,54€ S’ofereixen durant l’any tallers de musicoteràpia per els usuaris de l’Unitat de Psicogeriatria, amb […]
11 d'agost de 2018

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva de les gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Projecte: La rítmica aplicada al món de les demències IV, import de 1.249,96€ S’ofereixen durant l’any tallers de musicoteràpia per els usuaris de l’Unitat de Psicogeriatria, […]
11 d'agost de 2018

OBRA SOCIAL LA CAIXA

 Import atorgat durant el 2018 per cobrir part de les despeses dels projectes “Unitat de Convivència “ (8.000€) i “Fem Casa” (12.000€). Aquests projectes s’Emmarquen en el Model d’Atenció Centrada a la Persona, per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones. “Fem Casa” és un projecte […]
18 de juliol de 2018

FUNDACIÓ ROVIRALTA

El darrer any, IBADA ha sol·licitat a la Fundació Roviralta un ajut per poder duu a terme el projecte de “La cuina dels sentits” al centre de Castellgalí. Es tracta de crear un nou espai, que dotarem amb una cuina-office, on es podran realitzar activitats significatives de la vida diària […]
30 de juny de 2018

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

El dia 22 de Març es va sol·licitar a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció pel concurs de pintura ràpida de la Festa de la Residència. Aquest any es celebra el 09 de Setembre de 2016.El Segon premi del concurs, és el que subvenciona l’Ajuntament. 600€
20 de juny de 2018

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En les subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona de l’any 2017, IBADA va presentar per tercer any consecutiu el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”. […]
12 de maig de 2018

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

IBADA va presentar sol·licituds en la modalitat “Línia B” de subvencions per a la contractació. Aquestes subvencions afavoreixen la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa. El contracte relacionat amb la […]
12 de maig de 2017

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

IBADA va presentar sol·licituds en la modalitat “Línia B” de subvencions per a la contractació. Aquestes subvencions afavoreixen la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa. El contracte relacionat amb la […]
4 d'octubre de 2016

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

IBADA va presentar sol·licituds en la modalitat “Línia B” de subvencions per a la contractació. Aquestes subvencions afavoreixen la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil. Amb data del 10 de juny, 25 de Juliol i 4 d’Octubre,  es notifica a IBADA la concessió […]
31 d'agost de 2016

FUNDACIÓ ROVIRALTA. Suports tècnics per la promoció de la gent gran Activa

IBADA ha demanat en els darrers anys a la Fundació Roviralta, suports tècnics per la promoció de la gent gran Activa. Aquest any, amb l’ajuda de la fundació s’han comprat aparells ( pedals i aparells per exercitar els braços ), que s’han ubicat als exteriors dels dos centres de IBADA, […]
14 de juny de 2016

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

IBADA va presentar sol·licitud amb data 02/02/2016 per l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació, mitjançant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, projecte Rubik. Amb data del 14 de juny […]
14 de juny de 2016

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En la convocatòria del 2016 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania i d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les demències”. És el segon cop que […]
25 de maig de 2016

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”

La Fundació Bancària “La Caixa” va notificar que el projecte presentat a la convocatòria Promoció de l’Autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016, en el marc del Programa d’ajuts a projectes d’Iniciatives Socials havia estat seleccionat per rebre una aportació econòmica de 12.900€. El […]
19 de maig de 2016

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció pel concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 10 de Setembre de 2016. L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs. 600€
27 d'agost de 2015

FUNDACIÓ ROVIRALTA

L’any 2014 la Fundació Roviralta va atorgar una subvenció per poder aconseguir un suport tècnic de rehabilitació per la sala de fisioterapia de Navarcles. Vist l’èxit i els resultats obtinguts, IBADA va sol·licitar l’ajut per poder adquirir un altre aparell per el centre de Castellgalí. En aquesta ocasió l’aportació ha […]
31 de juliol de 2015

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

El dia 24 de Març de 2015, va sortir la resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. IBADA es […]
7 de maig de 2015

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

Com cada any IBADA, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Navarcles la subvenció per el concurs de pintura ràpida que enguany es celebrarà el 13 de Setembre de 2015. L’import concedit cobrirà el Segon premi del concurs. 600€
15 d'abril de 2015

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En la convocatòria del 2015 de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, IBADA va presentar el projecte “ La rítmica aplicada al món de les […]
11 de novembre de 2014

MINISTERIO: PROMOCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

El dia 14 d’Abril de 2014, va sortir la resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convocaven subvencions destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. IBADA es va […]
30 de juliol de 2014

FUNDACIÓ ROVIRALTA

Gràcies a la Fundació Roviralta ha estat possible l’adquisició d’un suport tècnic de rehabilitació per la sala de fisioteràpia. 4000€
7 d'abril de 2014

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT NAVARCLES

Anualment IBADA realitza un concurs de pintura ràpida. Aquesta subvenció atorgada per l’Ajuntament de Navarcles cobreix l’aportació del Segon premi. 600€