Moment feliç
3 de desembre de 2018
Un lloc on viure
7 de desembre de 2018

#SenseContencions,

Una contenció és un mitjà físic (cinturó, canelleres, cigles, etc) o químic (medicaments) que impedeixen a la persona moure’s i/o actuar lliurement segons els seus propis desitjos. Des de la nostra fundació creiem que aquest no és sempre el millor camí, ni molt menys.

En un principi les contencions es posen i es posaven per impedir que la persona gran patís una caiguda. Ens l’estimem i no volem que torni a caure i fer-se mal. Però posar un mur a la seva vida, no és la millor solució. Hi ha altres camins.

La solució amb la que creiem nosaltres és arribar a un punt d’equilibri entre la seguretat i el respecte als seus drets. Tenint en compte el principi d’autonomia del qual tothom ha de gaudir.

Existeixen diferents alternatives:

Restricció, és un possible camí. Una restricció, per exemple, és un mitjà que limita la capacitat de moviment, però no l’impedeix. A diferència de les contencions, les restriccions permeten lluitar i esforçar-nos per aconseguir allò que volem sense impedir-ho. Un exemple és un seient basculant, que inclina la persona enrere. Es fan servir en casos amb un alt risc de caiguda, ja que dificulta que una persona s’aixequi sola. A més, la persona s’enforteix mentre ho prova. La sensació de “no puc perquè estic lligat” a la sensació de “ostres, com em costa”, és molt diferent.


També és poden oferir activitats físiques regulars per muscular, guiades per un fisioterapeuta.

Fer deambulacions i passejades curtes i freqüents.
- Revisar sistemàticament l’estat de salut de la persona per controlar els problemes o patologies que es presentin.
- Posar a disposició de la persona uns espais adaptats: llits baixos, espais amples i lliures d’obstacles, ajuts tècnics, entre altres.
- El que no vulguis per a tu de gran no ho apliquis als altres.