Consentiment cita prèvia

CONSENTIMENT INFORMAT PER REGISTRE-CITA PRÈVIA

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem dels següents aspectes:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA
FINALITAT Gestió de les dades dels interessats en registrar-se al web d’IBADA per demanar cita prèvia per visitar residents.
LEGTIMACIÓ Consentiment de l’interessat
DESTINATARIS No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o per poder donar compliment a l’objecte d’un contracte.
DRETS Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a ibada@ibada.cat
INFORMACIÓ ADDICIONAL Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació

 

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

  1. Responsable del tractament.

Identitat: INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA  – CIF G08971749

Adreça: C. Creueta 51  – Navarcles 08270

Telèfon: 93 831 00 37

Correu: ibada@ibada.cat

  1. Delegat de Protecció de Dades.

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA ha designat un  Delegat de Protecció de Dades, que és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals que l’afectin i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a ibada@ibada.cat.

  1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA seran utilitzades per procedir al correcte registre de la persona interessada a la base de dades d’IBADA, per tal que la mateixa pugui accedir al tràmit de sol·licitud de “Cita prèvia”, per realitzar visites a residents.

Igualment, les dades introduïdes en el registre podran ser utilitzades per IBADA contactar als interessats, en cas que es produeixi alguna modificació en la cita sol·licitada.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

  1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

  1. Destinataris de les dades.

No es preveu que les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

  1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a ibada@ibada.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS – IBADA, al  C. Creueta 51, 08270 Navarcles.