Activitat 4. Voluntaris de “la Caixa” venen a ajudar els residents