Informació 93 831 00 37

Llei de transparència

Membres del patronat

Segons els estatuts, la representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, format per set membres:

Membres del patronat

President: Sr. Josep Corrons Cors,
President Associació Amics dels Avis

Vicepresident: Mossèn Josep Escós Sarsanedas
Rector Parròquia Sta Maria de Navarcles

Secretària: Sra. Maria Bosch Gall
Directora General IBADA

Tresorer: Sr. Josep Seguí Prat
Tresorer Associació Amics dels Avis

Vocals:

Sra. Concepció Gudiol Serra
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Maria Dolors Pinós Piedra
Representant Càritas Navarcles

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles