Informació 93 831 00 37

Llei de transparència

Membres del patronat

Segons els estatuts, la representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, format per onze membres:

Membres del patronat

President: Sr. Josep Corrons Cors,
President Associació Amics dels Avis

Vicepresident: Mª Dolors Pinos Piedra
Representant de Caritas Navarcles

Secretària: Sra. Maria Bosch Gall
Directora General IBADA

Vocals:

Sra. Concepció Gudiol Serra
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Maria Montserrat Sala Gramunt
Representant Comunitat Germanes Dominiques

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles

Sr. Ramon Serra Millat
Representant Ajuntament Navarcles

Mossèn Josep Escós Sarsanedas
Rector Parròquia de Navarcles

Sr. Josep Seguí Prat
Proposat pel President

Sr. Antoni Ballonga Llimós
Proposat pel President

Sr. Javier Carrasco Delgado
Representant de totes les AMPAS de Navarcles