Informació 93 831 00 37

Llei de transparència

Convenis

Dilluns, 20 de novembre de 2017

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE LA CATALUNYA CENTRAL/UVIC

El dia 17 de novembre, la nostra entitat va signar un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de la Catalunya Central/UVIC, per col.laborar en la formació dels seus estudiants, per tal puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, 

Dimarts, 15 de març de 2016

Acord de col·laboració amb Càritas Manresa

Càritas Arxiprestal de Manresa i Ibada estableixen un acord de col·laboració a través del programa "Empreses amb cor" amb l'objectiu de formar i acompanyar persones que volen accedir a una feina en l'àmbit del treball a la llar.

Dimecres, 23 de desembre de 2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT

22.000€

El dia 23 de Desembre es va signar un nou conveni entre l’Ajuntament de Navarcles i la Institució Benèfica Amics dels Avis, que té per objecte la col·laboració pel que fa a l'establiment d'un programa d'ajuts i de suport a l'acolliment residencial i de centre de dia, durant l'any 2016.
L’ajuntament es compromet  a reservar una partida anual de 22.000€ per accedir a places, per aquelles persones grans que es detectin com a situacions d’urgència social.

Dijous, 25 de juny de 2015

FUNDACIÓ "LA CAIXA"

9000€

Amb data 25 de Juny de 2015, Fundació Bancària "La Caixa" i IBADA van signar un conveni que té per objecte afavorir el desenvolupament de caràcter social que aquesta última duu a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional.
L'aportació econòmica de la Fundació Bancària "La Caixa" s'ha destinat a la compra de tecnologia (pissarres digitals, tauletes i el programa Smartbrain),per poder dur a terme el projecte "Mai no és massaTard". 
Amb aquest projecte els avis aprendran a desenvolupar-se amb les noves tecnologies, promovent l'oci a través de la lectura, dels jocs, dels viatges a través de les tauletes i les pissarres.
Amb el programa Smartbrain aconseguirem mantenir les capacitats cognitives i millorar l'autonomia.

Dijous, 1 de gener de 2015

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA

Hores de Metge Geriatre


Dijous, 1 de gener de 2015

FUNDACIÓ ALTHAIA

Hores de Metge Rehabilitador

Dijous, 1 de gener de 2015

FUB MANRESA

Conveni amb l'escola de fisioteràpia

Dijous, 1 de gener de 2015

AJUNTAMENT DE NAVARCLES

Actualment l'Ajuntament de Navarcles i IBADA tenen un conveni per col·laborar en els casos d'urgència social de persones grans.